KUPUJESZ ZWIERZĘ CZY RZECZ?

03.03.2024

Umowa sprzedaży jest jedną z najczęściej spotykanych. Każdy w trakcie swojego życia zawiera ją niezliczoną ilość razy. Zazwyczaj z umowami sprzedaży nie ma wielu problemów, istnieją jednak sytuacje, w których mogą pojawić się pewne wątpliwości. Jedną z takich sytuacji jest kupno/sprzedaż istoty żywej.

Mimo, że art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt wyraźnie wskazuje, iż zwierzę jako istota żyjąca zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą, w przypadku sporządzania umowy kupna/sprzedaży stosujemy przepisy kodeksu cywilnego dotyczące właśnie rzeczy. Wynika to z przepisu art. 1 ust. 2 wspomnianej ustawy, który mówi że „w sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.”

Przedmiot możemy reklamować, a zwierzę?

Czy sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zaistniałe wady na takich samych zasadach jak w przypadku sprzedaży rzeczy? Otóż odpowiedzi brzmi – tak.
Zgodnie z art. 556 kodeksu cywilnego „sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).”

Przepis ten dotyczy nie tylko sytuacji takich jak np. choroba zwierzęcia ale także przypadków kiedy zwierzę przejawia inne cechy charakteru niż te o których zapewniał sprzedawca. Zwierzę jest agresywne mimo zapewnień sprzedawcy o jego łagodnym usposobieniu lub okazuje się być nieprzydatne do celu wskazanego w umowie (pies kupowany jako obronny, boi się ludzi).

W związku z powyższym sprzedawca powinien rzetelnie poinformować o wszystkich wadach, cechach i stanie zdrowia zwierzęcia, a także wskazać w jakich warunkach powinno być hodowane. W przeciwnym razie nabywca, będzie mógł (w zależności od okoliczności sprawy) ubiegać się o obniżenie ceny zwierzęcia, domagać się wymiany psa, a nawet odstąpić od umowy. Kupujący nie może jednak odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. W przypadku wad fizycznych najlepszym rozwiązaniem będzie potwierdzenie ich poprzez wykonanie odpowiednich badań weterynaryjnych.

Strony mogą rozszerzyć lub wyłączyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Wyłączenie rękojmi będzie jednak bezskuteczne jeżeli sprzedawca zatai wadę przed kupującym (art. 558 k.c.). Ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest też niedopuszczalne kiedy kupujący jest konsumentem czyli najczęściej jest to zwykły psiarz kupujący domowego pupila. Wyjątki w tym przypadku mogą wprowadzać przepisy szczególne.

Jak długo mogę dociekać swoich praw?

Sprzedawca będzie odpowiadał z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej jednak niż do roku od dnia wydania psa kupującemu.

Warto dodać, że nie będziemy mieć do czynienia z wadą fizyczną zwierzęcia, jeżeli kupującemu zostanie wydane inne zwierzę niż to o którym mowa w zawartej umowie np. osobnik innej płci czy mieszaniec zamiast psa rasowego. W takiej sytuacji zastosowanie mogą mieć inne przepisy.

Każdy właściciel kocha swojego psa niezależnie od tego czy spełnia on warunki zawartej umowy. Możliwe, że trudno jest patrzeć na pupila jak na „rzecz” ale mam pewność co do jednego: warto znać swoje prawa. Kwestie dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne nie są niestety proste. W związku z powyższym, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skorzystać z pomocy profesjonalisty.

www.kancelariasmura.pl
https://www.facebook.com/Miłosz-Smura-Kancelaria-Radcy-Prawnego

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
      Calculate Shipping